News > Nusasonic Ho Chi Minh City

Nusasonic Ho Chi Minh City

5 – 8 October 2022

After five years of diving into experimental sound and music cultures in Southeast Asia and enabling dialogue within the region and beyond, the last edition of Nusasonic will be in Ho Chi Minh City.

This multi-day festival is co-curated by Zach Sch of HCMC-based collective Rắn Cạp Đuôi, and will consist of a public talk, club night, and a workshop leading to a collaborative performance led by Berlin-based musician and researcher Khyam Allami.

For more information, please head over here.

Sau 5 năm đào sâu vào lĩnh vực âm nhạc thể nghiệm và các nền văn hóa âm nhạc ở Đông Nam Á, tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại trong và ngoài khu vực được diễn ra, mùa cuối cùng của Nusasonic sẽ được tổ chức vào tháng 10 này tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội âm nhạc dài ngày Nusasonic được đồng giám tuyển bởi Zach Sch thuộc Rắn Cạp Đuôi - nhóm nhạc thể nghiệm hoạt động tại TP. HCM. Chuỗi chương trình sẽ bao gồm các hoạt động tọa đàm, đêm nhạc clubnight và workshop âm nhạc kết hợp với biểu diễn, dẫn dắt bởi nhạc sĩ, nhà nghiên cứu đến từ Berlin - Khyam Allami.For more enquiries, contact us at
info@theobservatory.com.sg

© The Observatory, 2022